ទំនាក់ទំនង

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើង!

តើអ្នកនៅតែមានសំនួរមែនទេ? អ្នកត្រូវការជំនួយពីយើងមែនទេ? តើអ្នកចង់ធ្វើការជាមួយយើងមែនទេ?
សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំដោយសេរី។!
អ្នកអាចបំពេញសំណុំបែបបទទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។ យើងនឹងជួយអ្នករកអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។

​​​​   ផ្ទះលេខ​៥៤​ ផ្លូវលេខ ៥៩០ សង្កាត់បឹកកក់២​ ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

   info@kimmex.com.kh

  (+855) 23 884 605